Autofabrikanten sjoemelen weer

Europese autofabrikanten hebben een nieuwe manier gevonden om het halen van uitstootnormen net een beetje eenvoudiger te maken. Om te voldoen aan toekomstige eisen op het gebied van CO2-uitstoot, zouden de merken die uitstoot eerst kunstmatig opkrikken.

Dat zou staan in een document van de Europese Commissie dat in handen is van onder meer NRC en het Duitse Handelsblatt. Het kunstmatig omhoog krikken van CO2-uitstoot lijkt het tegenovergestelde van een goede manier om aan de eisen te voldoen, maar de situatie is complexer dan het lijkt. In 2017 werd al bekend in welke mate de CO2-uitstoot en daarmee het verbruik van auto's moet worden teruggedrongen. De Europese autofabrikantenassociatie ACEA kwam toen zelf met het plan om 2021 als nulmeting aan te houden en van daaruit verder te rekenen. Zo moeten auto's in 2025 gemiddeld 15 procent minder uitstoten dan in 2021, terwijl er in 2030 sprake moet zijn van een afname van 30 procent gerekend vanaf het 'basisjaar'.

Het probleem zou 'm zitten in het vaststellen van de waardes die als uitgangspunt worden gebruikt. Fabrikanten mogen namelijk zelf cijfers aanleveren die voorspellen wat de uitstoot in 2021 gaat zijn. Dat gebeurt op basis van cijfers die worden gegenereerd in de WLTP- en RDE (Real Driving Emissions)-testen, die realistischer zijn en daarmee tot een hogere theoretische uitstoot leiden dan de eerder gebruikte NEDC-test. Tot zover is er niets aan de hand, maar volgens onderzoekers laten autofabrikanten hun voorspelling voor 2021 doelbewust hoger uitvallen om zo eenvoudiger aan de eisen van 2025 en 2030 te kunnen voldoen. Door trucjes als het inzetten van hybrides met een lege accu en het uitschakelen van start-stopsystemen zou de CO2-uitstoot gemiddeld 4,5 procent hoger uitvallen dan noodzakelijk, met uitschieters van 13 procent.

De nu beschikbare informatie noemt geen autofabrikanten bij naam en verder onderzoek zal ongetwijfeld volgen, maar de nieuwe bevindingen leiden nu al tot oproepen om de transparantie bij de betreffende tests te vergroten. Ongetwijfeld volgen er meer berichten omtrent het vermeende omgekeerde gesjoemel.