Brandstoftekort dreigt door droogte

De belangenvereniging voor tankstations trekt vandaag aan de bel omdat er een brandstoftekort dreigt bij sommige pompen. De droogte is een oorzaak, maar een tekort aan chauffeurs wordt genoemd als een structureler probleem.

Ook het olielek dat eind juni in de Rotterdamse haven voor grote problemen zorgde, is een oorzaak van het dreigende tekort aan brandstof. Droogte lijkt een minder voor de hand liggende aanleiding voor brandstoftekort, maar speelt toch echt een rol. Door het gebrek aan regen is de waterstand in rivieren laag, waardoor de binnenvaartschepen die normaliter de brandstofdepots bevoorraden niet volledig beladen kunnen worden.

Erger is wellicht het gebrek aan chauffeurs. "Deze bestuurders moeten speciale opleidingen hebben gevolgd, omdat ze met gevaarlijke stoffen rijden. Maar er is een groot tekort aan deze mensen. Dit is een belangrijke oorzaak voor het probleem." Tegenover onder meer BNR laat de vereniging weten dagelijks telefoontjes te ontvangen van bezorgde pomphouders. Ook worden er al enkele voorbeelden genoemd van pomphouders die nu al bepaalde brandstoffen niet meer kunnen leveren of zelfs tijdelijk compleet droog hebben gestaan. Het chauffeursgebrek speelt al langer en is niet exclusief voor Nederland, maar dreigt in de vakantie wel voor grotere problemen te gaan zorgen omdat een deel van de chauffeurs dan niet aan het werk is en veel mensen wel in de auto stappen voor een dagje weg of andere vakantiegerelateerde activiteiten.