Waarschijnlijk verplichte APK voor motor en caravan

In de toekomst zijn motoren, caravans, aanhangwagens en tractoren waarschijnlijk verplicht een algemene periodieke keuring (APK) te laten uitvoeren.

Het Europees Parlement (EP) stemde onlangs in met het plan voor een APK-verplichting van deze voertuigen. Het pakket aan maatregelen stuit echter op veel weerstand. Van belangenverenigingen en motorrijders, maar ook van regeringspartijen van EU-lidstaten.

Op 2 juli 2013 stemde een kleine meerderheid van het EP in met een pakket aan maatregelen dat de verkeersveiligheid in Europa moet vergroten. Zo blijkt uit onderzoek dat voertuigen met technische gebreken verantwoordelijk zijn voor 6% van alle ongelukken. De nieuwe maatregelen moeten dat percentage omlaag brengen. Het belangrijkste onderdeel uit het pakket is de APK-plicht voor caravans, motoren, aanhangwagens en tractoren. Het EP gaat de komende weken onderhandelen met de lidstaten en de Europese Commissie (EC) over de manier waarop de nieuwe maatregelen moeten worden uitgerold in alle 28 lidstaten.

Juist omdat de nieuwe APK-verplichting veel weerstand oproept bij de lidstaten, is de kans aanwezig dat er in de onderhandelingen met het EP en de Europese Commissie alsnog een stokje wordt gestoken voor de APK-plicht. Velen vragen zich namelijk af of de extra APK-kosten voor consumenten en het ‘leed’ van extra regels wel voldoende resulteren in minder ongevallen. Een veelgenoemd alternatief is investeren in verbeterde infrastructuur en het aansturen op verantwoord rijgedrag. Mocht er een verplichte APK komen voor motoren, caravans, aanhangwagens en tractoren, dan gaat die waarschijnlijk in per 2016.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.