Oldtimers vrijgesteld van APK-verplichting

Vanaf 1 januari 2021 hoeven voertuigen die ouder zijn dan 50 niet meer verplicht periodiek te worden gekeurd.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de verplichte periodieke keuring voor oldtimers afgeschaft. De maatregel werd eerder dit jaar al aangekondigd maar is nu definitief door het Ministerie gepubliceerd. “Oldtimers zijn vaak in handen van echte liefhebbers. Zij besteden veel aandacht aan het onderhoud van hun voertuig en gaar er relatief weinig de weg mee op”, aldus de minister.

Eigenaren van een oldtimer van 50 jaar of ouder krijgen vanaf 1 januari 2021 een vrijstellingsbrief van de RDW. Voor historische voertuigen van voor 1 januari 1960 gold al een vrijstelling van de APK-verplichting. Vanaf 1 januari 2021 zal het niet meer gaan om de geboortedatum van het voertuig, maar om de leeftijd van 50 jaar of ouder. De APK blijft verplicht voor oude taxi’s, ov-auto’s en ADR-voertuigen.