Verkeerskundigen adviseren een lagere maximumsnelheid

Verkeerskundigen verwachten een betere doorstroming en minder files bij een verlaging van de maximumsnelheid. De experts denken dat het uitleggen van deze voordelen aan automobilisten de grootste uitdaging wordt.

Woensdag bracht het college zijn adviezen naar buiten om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen. Een van de aanbevelingen is het verlagen van de maximumsnelheid op rijkswegen en provinciale wegen. Bij een verlaging van 130 naar 100 kilometer per uur zou de uitstoot met 14 procent verminderen en de doorstroming verbeteren. In het advies staat tevens dat bij een file de uitstoot 81 procent hoger ligt dan bij een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Volgens diverse verkeersdeskundigen kunnen files inderdaad afnemen bij een lagere snelheid. Daarom zou wat hen betreft de maatregel zo snel mogelijk moeten worden ingevoerd.

Ruud Hornman, verkeerskundige bij Breda University of Applied Sciences, is ook voorstander van een lagere snelheid. Sterker nog, hij zou zelfs een stap verder willen gaan dan 100 kilometer per uur. "De ideale snelheid is 95 kilometer per uur. Dan is de wegbenutting optimaal. Als je langzamer gaat rijden, gebruik je de wegcapaciteit niet optimaal. Als je sneller rijdt, zorgt het voor meer opstoppingen, omdat je automatisch meer afstand neemt als je harder gaat en er dus minder auto's op de weg passen."