EV door EU heilig verklaard

Op 27 oktober 2022 bevestigden de leden van de Europese Commissie en het Europese Parlement de afspraak van 29 juni 2022 om per 2035 de toelating in de EU te verbieden van nieuwe personenauto’s die niet 100 procent CO2-vrij zijn. Met andere woorden: de auto met verbrandingsmotor zullen we vanaf 2035 niet meer terugvinden in de registraties van nieuwe personen- en lichte bestelauto’s.

Als tussenstap willen zowel de Europese Commissie als het Parlement dat in 2030 personenauto’s al een reductie van de CO2-emissies met 55 procent realiseren en bestelauto’s met 50 procent. Het EU-adagium is 100 procent elektrisch, batterij- dan wel waterstof-elektrisch. Het streven is bovendien om in 2050 het gehele Europese wagenpark voor 100 procent elektrisch te hebben.