‘Kies de beste band’ verlengd t/m 2024

VACO is verheugd dat de publiekscampagne Kies de Beste Band nog minimaal drie jaar wordt voortgezet. Momenteel loopt het vervolg van de campagne ‘Geef je banden lucht’. Onderzoek naar de bandenspanning van het Nederlandse wagenpark laat zien dat aandacht hiervoor noodzakelijk blijft.

VACO stuurde na de Tweede Kamer-verkiezingen een brief naar de informateur over onder meer de campagne Kies de Beste Band. Op dat moment was het nog onduidelijk of de campagne na 2021 voortgezet zou worden. VACO wees onder meer op de grote invloed van de bandenspanning op de verkeersveiligheid en op het milieu. VACO is als partner van Kies de Beste Band blij dat de overheid het belang van de campagne inziet en deze voortzet.