Elke vijfde auto rijdt met gevaarlijke onderspanning

Bij de derde metingsronde constateert het ministerie van IenW wederom dat bij elke vijfde gemeten auto één of meer banden een gevaarlijke onderspanning (van een halve bar of meer) laat registreren. Dit percentage is hoger dan de 15% van 2018 respectievelijk 12% van 2019. Het ligt echter in lijn met het resultaat uit 2020.

Het ministerie van IenW wil graag monitoren hoeveel effect het programma en de bijbehorende publiekscampagnes hebben. Er is daartoe in 2018 een 0-meting uitgevoerd. In 2019 is de eerste monitoringsmeting uitgevoerd gevolg door de tweede monitoring in 2020. Het ministerie heeft ingenieursbureau M+P gevraagd om in 2021 de derde monitoringsmeting uit te voeren. Dit onderzoek is gerelateerd aan het programma Kies de Beste Band (KdBB) en de ervaringen van KdBB-partner stichting Band op Spanning (BOS).