Dashcam steeds populairder

De populariteit van dashcams onder weggebruikers neemt steeds meer toe, niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen. De dashcam blijkt een uitstekend hulpmiddel bij het verzamelen van bewijsmateriaal bij een ongeval of misdrijf.

Door de vele voordelen van een dashcam is de verwachting dat het gebruik ervan de komende jaren alleen maar zal toenemen. Ook zouden verzekeringsmaatschappijen kunnen besluiten om een korting op de premie te geven indien gebruik wordt gemaakt van een dashcam, zoals in het Verenigd Koninkrijk al het geval is.