Een op de twintig auto’s rijdt op gevaarlijke banden

De bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche VACO, onderzocht dit jaar de banden van 1501 personenauto’s. Een verontrustende conclusie: bijna vijf procent van die auto’s heeft minimaal één band die meteen vervangen zou moeten worden. Zou je dit omrekenen naar het totale wagenpark in Nederland, dan komt dat neer op ongeveer een half miljoen auto’s. Bij 3,9% van de onderzochte auto’s had een of meerdere banden zichtbare schade. Hieronder vallen onder meer vervorming van de zijwand, insnijdingen en verouderingen. Wij kunnen deze banden voor u beoordelen of deze al dan niet vervangen moeten worden.

 Beschadigde banden zijn gevoeliger en kunnen daardoor sneller lek raken of een ander gevaar opleveren. Wat betreft de ouderdom van de banden wordt vanaf 10 jaar het advies gegeven de banden preventief te laten vervangen. Tijdens het onderzoek bleek dat 12% van de onderzochte banden ouder is dan 10 jaar. Wij adviseren elke automobilist om twee keer per jaar de banden te laten controleren. Dat verkleint de kans op gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan door gevaarlijke banden tot een minimum. Kom gerust langs voor een vakkundig advies.