Laadpalen bij tankstations toegestaan

Exploitanten van benzinestations mogen laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen als dit een aanvullende voorziening betreft bij de tankstations. Met deze uitspraak verklaart de Raad van State de meeste bezwaren die exploitant Fastned in hoger beroep inbracht tegen het verlenen van een vergunning aan een aantal tankstations als ongegrond.
Alleen in het geval van benzinestation Peulwijk-Oost is mogelijk niet voldaan aan de voorwaarde dat de laadpalen hier een aanvullende voorziening betreffen. Het gaat hier namelijk om de installatie van vier laadpalen, terwijl er maar zes tankzuilen zijn. De minister moet daarom duidelijk maken waar precies de grens ligt tussen basisvoorziening en aanvullende voorziening. Bij de overige tankstations waarvoor Fastned bezwaar had aangetekend tegen de aanvullende voorziening van laadpalen, blijven deze gehandhaafd.

Concurrerend

De uitspraak van de Raad van State is dan ook niet te zien als een overwinning voor Fastned, dat laadpalen bij tankstations zal moeten dulden waarvoor zij in 20212 via een openbare verdelingsprocedure vergunningen heeft verkregen. De Raad van State oordeelt dat deze laadpalen geen belemmering zijn voor Fastned om op deze plaatsen eveneens laadpalen neer te zetten. Ook ging de Raad van State niet mee in het argument van Fastned dat de aanwezigheid van verschillende aanbieders van laadpalen zou leiden tot verkeersonveilige situaties.